1/5 Phút bằng bao nhiêu giây? Cách quy đổi phút ra giây chuẩn chỉnh nhất

0
537

Cách quy đổi phút ra giây là điều mà nhiều người quan tâm, vì nó ứng dụng nhiều trong cuộc sống. Có nhiều câu hỏi liên quan như là 1/5 phút bằng bao nhiêu giây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách tính chính xác dưới đây nhé.

1/5 phút bằng bao nhiêu giây?

1/5 phút bằng bao nhiêu giây?

Để trả lời được câu hỏi 1/5 phút bằng bao nhiêu giây? Chúng ta cần phải phân tích 1,5 phút, nghĩa là bằng 1 phút + 0,5 phút.

Theo đó thì 1 phút = 60 giây. Vậy 1,5 phút = 1 phút + 0,5 phút = 60 giây + 30 giây = 90 giây.

Câu trả lời: 1/5 phút bằng 90 giây, 1,5 phút = 90s.

Bên cạnh cách suy luận trên, bạn cũng có thể sử dụng phép nhân để biết 1/5 phút bằng bao nhiêu giây.Cách tính cụ thể như sau, 1 phần 5 phút = 1,5 x 60 giây = 90 giây

Bảng quy đổi cụ thể phút ra giây

Bảng quy đổi cụ thể phút ra giây

Phút (mins) Giây (s)
1 mins 60 s
2 mins 120 s
3 mins 180 s
4 mins 240 s
5 mins 300 s
6 mins 360 s
7 mins 420 s
8 mins 480 s
9 mins 540 s
10 mins 600 s
11 mins 660 s
12 mins 720 s
13 mins 780 s
14 mins 840 s
15 mins 900 s
16 mins 960 s
17 mins 1020 s
18 mins 1080 s
19 mins 1140 s
20 mins 1200 s
21 mins 1260 s
22 mins 1320 s
23 mins 1380 s
24 mins 1440 s
25 mins 1500 s
26 mins 1560 s
27 mins 1620 s
28 mins 1680 s
29 mins 1740 s
30 mins 1800 s
31 mins 1860 s
32 mins 1920 s
33 mins 1980 s
34 mins 2040 s
35 mins 2100 s
36 mins 2160 s
37 mins 2220 s
38 mins 2280 s
39 mins 2340 s
40 mins 2400 s
41 mins 2460 s
42 mins 2520 s
43 mins 2580 s
44 mins 2640 s
45 mins 2700 s
46 mins 2760 s
47 mins 2820 s
48 mins 2880 s
49 mins 2940 s
50 mins 3000 s
51 mins 3060 s
52 mins 3120 s
53 mins 3180 s
54 mins 3240 s
55 mins 3300 s
56 mins 3360 s
57 mins 3420 s
58 mins 3480 s
59 mins 3540 s
60 mins 3600 s
61 mins 3660 s
62 mins 3720 s
63 mins 3780 s
64 mins 3840 s
65 mins 3900 s
66 mins 3960 s
67 mins 4020 s
68 mins 4080 s
69 mins 4140 s
70 mins 4200 s
71 mins 4260 s
72 mins 4320 s
73 mins 4380 s
74 mins 4440 s
75 mins 4500 s
76 mins 4560 s
77 mins 4620 s
78 mins 4680 s
79 mins 4740 s
80 mins 4800 s
81 mins 4860 s
82 mins 4920 s
83 mins 4980 s
84 mins 5040 s
85 mins 5100 s
86 mins 5160 s
87 mins 5220 s
88 mins 5280 s
89 mins 5340 s
90 mins 5400 s
91 mins 5460 s
92 mins 5520 s
93 mins 5580 s
94 mins 5640 s
95 mins 5700 s
96 mins 5760 s
97 mins 5820 s
98 mins 5880 s
99 mins 5940 s
100 mins 6000 s
200 mins 12000 s
300 mins 18000 s
400 mins 24000 s
500 mins 30000 s
600 mins 36000 s
700 mins 42000 s
800 mins 48000 s
900 mins 54000 s
1000 mins 60000 s

Bảng quy đổi số phút lẻ ra giây

Bảng quy đổi số phút lẻ ra giây

Bên cạnh việc áp dụng công thức để tính, bạn cũng có thể tham khảo bảng quy đổi sau.

1/2 phút bằng bao nhiêu giây

(hay 1 phần 2 phút là bằng bao nhiêu giây)

30 giây
1/3 phút bằng bao nhiêu giây

(hay 1 phần 3 phút là bằng bao nhiêu giây)

20 giây
1/4 phút bằng bao nhiêu giây

(1phần 4 phút là bằng bao nhiêu giây)

15 giây
1/5 phút bằng bao nhiêu giây

(hay 1phần 5 phút là bằng bao nhiêu giây)

12 giây
1/6 phút bằng bao nhiêu giây

(hay 1 phần 6 phút là bằng bao nhiêu giây)

10 giây
1/10 phút bằng bao nhiêu giây

(hay 1 phần 10 phút là bằng bao nhiêu giây)

6 giây
1/12 phút là bằng bao nhiêu giây 5 giây
1 phút 8 giây là bằng bao nhiêu giây 68 giây (1 phút 8 giây = 60 + 8 = 68)
1 phút 12 giây là bằng bao nhiêu giây  72 giây (1 phút 12 giây = 60 + 12 = 72)
1 phút 15 giây là bằng bao nhiêu giây 75 giây (1 phút 15 giây = 60 + 15 = 75)
1 phút 20 giây sẽ bằng bao nhiêu giây 80 giây (1 phút 8 giây = 60 + 20 = 80)
1 phút 30 giây là bằng bao nhiêu giây

(hay 1 phút rưỡi là bằng bao nhiêu giây)

90 giây (1 phút 30 giây = 60 + 30 = 90)
1 phút 40 giây là bằng bao nhiêu giây 100 giây (1 phút 40 giây = 60 + 40 = 100)
1 phút 12 giây là bằng bao nhiêu giờ 0.02 giờ
1 phút bằng là bao nhiêu mili giây 60000 Mili giây

Thông qua bài viết trên https://time-daily.net/, bạn đã biết 1/5 phút bằng bao nhiêu giây chưa nhỉ. Chắc chắn với những gì chúng tôi chia sẻ, bạn sẽ biết cách quy đổi từ phút ra giây nhanh và chính xác nhất.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận