1/2 giờ bằng bao nhiêu phút. Cách đổi giờ sang phút

0
2226

1/2 giờ bằng bao nhiêu phút. Hãy cùng Time-daily tìm ra phương pháp giải toán của bài này cũng như tập rèn luyện kỹ năng làm toán qua các ví dụ ngay sau đây nhé

½ giờ bằng bao nhiêu phút

1 giờ bằng 60 phút. Như vậy ½ giờ =1/2 x 60 = 30 phút

Đáp số: ½ giờ bằng 30 (phút)

1.2 giờ bằng bao nhiêu phút

Thật đơn giản phải không các bạn! Hãy cùng tiếp tục với các ví dụ tương tự ngay sau đây nhé

1,2 giờ bằng bao nhiêu phút

Lưu ý: Các bạn đừng nhầm lẫn giữa ½ giờ với 1,2 giờ nhé

1,2 giờ = 1,2 x 60= 72 phút

Đáp số: 1,2 giờ  = 72 (phút)

Hãy tiếp tục với một số bài tập ví dụ nhé

Ví dụ 1: 1/5 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 90 phút
 2. 12 phút
 3. 60 phút
 4. 50 phút

Đáp số: 1/5 giờ = 12 phút (đáp án B)

Ví dụ 2: 1/1/2 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 90 phút
 2. 60 phút
 3. 30 phút
 4. 20 phút

Đáp số: 1/1/2 giờ = 90 phút (đáp án A)

Ví dụ 3: 1/3 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 10 giây
 2. 20 giây
 3. 30 giây
 4. 40 giây

Đáp số: 1/3 phút = 20 giây (Đáp án B)

Ví dụ 4: 2/1/4 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 35 giây
 2. 115 giây
 3. 135 giây
 4. 150 giây

Đáp số: 2/1/4 phút = 135 giây (Đáp án C)

Ví dụ 5: 1,2 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 12 phút
 2. 62 phút
 3. 72 phút
 4. 120 phút

Đáp số: 1,2 giờ = 72 phút (Đáp án C)

Ví dụ 6: 2,5 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 150 giây
 2. 250 giây
 3. 300 giây
 4. 350 giây

Đáp số: 2,5 phút = 150 giây (Đáp án A)

Ví dụ 7: 67 phút bằng bao nhiêu giờ, phút

 1. 1 giờ 7 phút
 2. 2 giờ 7 phút
 3. 3 giờ 6 phút
 4. 6 giờ 7 phút

Đáp số: 67 phút = 1 giờ 7 phút (Đáp án A)

Ví dụ 8: 320 giây bằng bao nhiêu phút, giây

 1. 3 phút 20 giây
 2. 2 phút 30 giây
 3. 5 phút 20 giây
 4. 6 phút 30 giây

Đáp số: 320 giây = 5 phút 20 giây (Đáp án C)

Ví dụ 8: 3 giờ 15 phút bằng bao nhiêu phút

 1. 165 phút
 2. 185 phút
 3. 190 phút
 4. 195 phút

Đáp án: 3 giờ 15 phút = 195 phút (Đáp án D)

Ví dụ 9: 330 phút bằng bao nhiêu giờ

 1. 3,3 giờ
 2. 3,5 giờ
 3. 5 giờ
 4. 5,5 giờ

Đáp số: 330 phút = 5,5 giờ (Đáp án D)

Ví dụ 10: 5/3 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 90 giây
 2. 100 giây
 3. 110 giây
 4. 120 giây

Đáp số: 5/3 phút = 100 giây (Đáp án B)

Ví dụ 11: 2/3 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 20 giây
 2. 30 giây
 3. 40 giây
 4. 50 giây

Đáp số: 2/3 phút = 40 giây (Đáp án C)

Ví dụ 12: 5,5 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 320 phút
 2. 330 phút
 3. 500 phút
 4. 550 phút

Đáp số: 5,5 giờ = 330 phút (Đáp án B)

Ví dụ 13: 1/2 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 20 giây
 2. 30 giây
 3. 60 giây
 4. 90 giây

Đáp số: 1/2 phút = 30 giây (Đáp án B)

Ví dụ 14: 3/2 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 60 giây
 2. 72 giây
 3. 90 giây
 4. 120 giây

Đáp án: 3/2 phút = 90 giây (Đáp án C)

Ví dụ 15: 3,2 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 192 giây
 2. 220 giây
 3. 230 giây
 4. 320 giây

Đáp số: 3,2 phút =192 giây (Đáp án A)

Ví dụ 16: 2 giờ bằng bao nhiêu giây

 1. 60 giây
 2. 120 giây
 3. 720 giây
 4. 7200 giây

Đáp số: 2 giờ =7200 giây (Đáp án D)

Xem thêm: